ശ്രീദേവി മരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ ആഘോഷം നടത്തി മകള്‍ ജാന്‍വി – ഞെട്ടലോടെ ആരാധകര്‍

ശ്രീദേവി മരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ ആഘോഷം നടത്തി മകള്‍ ജാന്‍വി – ഞെട്ടലോടെ ആരാധകര്‍

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *